X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 13 شهریور 1385

شعری برای دیدن

 

بیهوده

نیست

عشق

این را از آن دو چشم

و از آن نگاه

که هیچگاه ندیدم

دانستم

بیهوده

نیست

عشق

دکتر ضیاء موحد