X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 6 شهریور 1385

شبی بارانی

 

 و رسالت من این خواهد بود 


 تا دو استکان چای داغ را


 از میان دویست جنگ خونین


 به سلامت بگذرانم


 تا در شبی بارانی


 آن ها را


 با خدای خویش


 چشم در چشم هم نوش کنیم

 

 مرحوم زنده یاد حسین پناهی

 مردی که در یک روز شهریور آمد و در یک روز مرداد رفت .

 سایت حسین پناهی