X
تبلیغات
زولا
جمعه 2 تیر 1385

معرفی سر آرتور سی کلارک

 

سر آرتور سی کلارک

... و از آن روی که آنها، در تمامی کهکشان، هیچ چیز گرانبهاتر از خرد نیافته بودند، همه جا افشاندن بذر آن را ترغیب می کردند. آنها زارعان پهنه آسمان شدند. می کاشتند و گاه می درویدند. و گاه باید علفهای هرز را بیرحمانه وجین می کردند.

2001 - یک اودیسه فضایی

مقاله ای در مورد این نویسنده بزرگ را در صفحه داستانهای علمی - تخیلی بخوانید.